Werkvoorbereiding, realisatie en oplevering van uw Duitse bouwproject

Werkvoorbereiding, realisatie en oplevering van uw Duitse bouwproject

Behalve de administratieve voorbereiding voor uw bedrijf en personeel is voor uw project in Duitsland ook een gedegen voorbereiding noodzakelijk. Een introductie van aantal zaken die van belang zijn voor uw werkvoorbereiding en realisatie worden benoemd.

Hoe loopt het vergunningentraject? Wanneer mag ik starten met het in productie nemen van (prefab-) bouwonderdelen? Wat is de rol en bevoegdheid van de Architect, de Vermesser en de Prüfstatiker? Welke eisen worden er gesteld aan de bouwplaats-inrichting en het veiligheidsplan? Wat zijn de taken en bevoegdheden van mijn project- of bouwleider? Aan welke specificaties moeten bouwonderdelen voldoen. Waar moet ik aan voldoen bij de oplevering?

Plan een gratis inventarisatiegesprek met Bert van der Laan. Aan de hand van de bouwfasen wordt een antwoord gegeven op de genoemde vragen en zullen de meest voorkomende valkuilen worden benoemd.

Neem contact op met Nedubex 070 25 000 79 / info(at)nedubex.nl