Nedubex quickscan

Houdt uw Duitsland-kennis up-to-date en doe de quickscan voor bedrijf, personeel en project(management)

Is het óók weer even geleden dat u in Duitsland gewerkt heeft? 

Het kan dan goed zijn dat uw Duitsland-kennis en/of organisatie niet meer up-to-date is?

 • Weet de projectleiding welke wijzigingen er zijn in regelgeving? Zoals recent op het gebied van het Duitse bouwrecht?
 • Bent u maar 'af en toe' of juist 'veel vaker' aan het werk in Duitsland? 
 • Wilt u weten of u nog steeds aan alle Duitse verplichtingen voldoet?
 • Zijn er veranderingen binnen uw bedrijf sinds uw laatste werk bij onze oosterburen?
 • Wilt u uw administratieve inschrijvingen laten controleren of verlengen?
 • Kortom: Weet u niet meer welke risico's u allemaal in Duitsland loopt voor uw bedrijf, project of personeel?

Zó blijft u goed voorbereid!

Voorkom problemen en meldt u aan voor de Nedubex quickcan voor bedrijf, personeel en project(management)

 • Wij praten u weer helemaal bij
 • Flexibel via de agendamodule in te plannen; op korte termijn of over enkele maanden
 • Vooraf ontvangt u de geactualiseede Nedubex checklist
 • In ca. 30-45 minuten lopen wij telefonisch alle voor u van toepassing zijnde aandachtspunten door 
 • Wij brengen de risico's én het Duitsland kennisniveau van uw organisatie in kaart
 • Na afloop van de quickscan sturen wij u een actielijst zodat u niets over het hoofd ziet! 
 • Mocht u nog niet weten of er werkzaamheden in Duitsland gaan plaatsvinden? Geen probleem, meldt u zich alvast wel aan! Vol = vol!

1. Quickscan Werken in Duitsland

Bent u verantwoordelijk voor het Duitsland dossier?

Met de financiële, administratieve of HR-afdeling binnen uw bedrijf, nemen wij het Duitsland dossier van A tot Z door

 • Verlenging Handwerkskammer: Is de inschrijving nog geldig? Niet alleen de houdbaarheidsdatum is van belang, ook controleren wij graag met u de opgegeven activiteiten en personen. 


 • Verlenging Freistellungsbescheinigung: Is er geen sprake van een vaste inrichting? Is de inschrijving nog geldig? Wanneer niet, dan verlengen wij dit voor u.


 • Duitsland dossier (AentsG): Heeft u aan alles gedacht? Bent u voorbereid op 'last minute' werk in Duitsland? Wij spreken met u de details door die vaak over het hoofd worden gezien.


 • Minimumbrutouurloon: Aan de hand van (toekomstige) werkzaamheden in Duitsland controleren we het recente Duitse minimum bruto uurloon welke voor u van toepassing is.


 • Risico's in de keten: Wij spreken met u de verplichtingen van uw onderaanemers door. Werkt u met ZZP-ers of uitzendkrachten?  


 • Voorkoming van 'blind spots': Wij spreken met u de complete administratie van A tot Z door. Eveneens dubbelchecken we datgene wat u reeds als Duitsland Dossier heeft. (Fouten kunnen flinke boetes tot gevolg kunnen hebben, of werk in Duitsland kan stilgelegd worden)


2. Quickscan Bouwen in Duitsland

Bent u verantwoordelijk voor het management, voorbereiding en uitvoering van werk in Duitsland?

Tijdens de telefonische quickscan bespreken we uw Duitse project van A tot Z 

 • Duitse technische regelgeving Onafhankelijk van het toepasselijk recht is de VOB/Teil C de zogenaamde Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen altijd van toepassing. Hier zijn alle DIN normen vermeld. Let op dat de door u toe te passen bouwonderdelen en producten aan de DIN voldoen. Hoe vreemd ook: Europese normen voldoen niet per definitie aan Duitse technische eisen.  


 • Opleveringsdocumenten Bij de oplevering (en dus niet tijdens de onderhoudstermijn) dienen behalve de revisietekeningen van alle bouwonderdelen de beschrijving en bijbehorende certificaten te worden overhandigd. Dit is zeker van belang voor die onderdelen waar vanuit de bouwvergunning thermische-, constructieve-, luchtdichtheid- of brandtechnische eisen gesteld zijn. Ook zijn er onderdelen waarvoor een TÜV certificaat of bijzondere Zulassung verlangt wordt. 


 • Contractvormen en toepasselijk recht Meestal zal uw Duitse opdrachtgever uw voorwaarden en het daar aan gekoppelde Nederlandse recht niet accepteren. Ook indien uw opdrachtgever voor de werkzaamheden in Duitsland een Nederlandse rechtspersoon is, dient u wel aan Duitse voorschriften te voldoen.  


 • Projectleiding De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van uw Bauleiter in Duitsland verschillen met die van Nederland. Behalve dat uw opdrachtgever dit meestal eist, is het bijhouden van een zogenaamd Bautagebuch een verplichting vanuit de vergunningverlener.  


 • Sicherheits- und Gesundheidsschutzplan (SiGe Plan) Indien uw opdrachtgever u als SiGe-coordinator aanwijst, dient u een Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan op te stellen.

 

 • Statik & Prüfstatik Uw constructieve berekening dient altijd door een Prufstatiker te worden goedgekeurd. De bouwvergunning met daarbij de goedgekeurde Statik is niet het groene licht diverse om onderdelen in productie te nemen. Ook uw werktekeningen dienen door de Prufstatiker te worden gecontroleerd.  


 • Brandschutz Afhankelijk van het type gebouw en de brandlastberekening is een Brandschutzgutachten wel of niet noodzakelijk. Een zogenaamd Brandschutzkonzept dient wel te worden gemaakt. Diverse producten, zoals bijvoorbeeld deuren en beglazing die in Nederland voldoen aan een bepaalde brandwerendheidseis, zullen in Duitsland bijna nooit aan diezelfde eisen voldoen.


 • Vergunningen In principe zijn de verschillende onderdelen van een bouwaanvraag en -vergunning gelijk aan de Nederlandse situatie. De aanvraag bouwvergunning dient echter altijd te worden gedaan door een zogenaamde “Vorlageberechtigde” persoon. Deze persoon dient te zijn ingeschreven in het Duitse Architectenregister of Ingenieursregister. Een persoon met kantooradres in Nederland voldoet niet aan de voorwaarden voor inschrijving.  

Bert van der Laan - Quickscan: Bouwen in Duitsland

Sinds 1999 - heden: Nedubex adviseur: Bouwen in Duitsland

2000 - 2005 Freier Architekt te Krefeld: Projecten bedrijfsgebouwen en renovatieprojecten

1993 - 2003 Programm Bau Krefeld, Generalünternehmung für Schlüsselfertige Gewerbebau: Geschäftsführer und Architekt

2003 - 2008 Contura Ingenieure und Architekten te Berlijn en Remscheid. Directeur Holding Aveco de Bondt

Toby Keni - Quickscan Werken in Duitsand

2017: Nedubex adviseur: Werken in Duitsland  

Ondersteuning bij: Handwerkskammer, Zoll, AentsG, Freistellungsbescheinigung, personeelsdossier op locatie en ketenrisico's

1999 - 2014 Hoofd beursafdeling Nederlands Duitse Handelskamer (DNHK)  

Arjen Mekelenkamp - Quickscan: Werken in Duitsand

2009 - heden: Nedubex adviseur: Werken in Duitsland

250+ succesvolle bouwexport-begeleidingstrajecten van Nederlandse aannemers, installatie-, machine- en metaalbouwbedrijven die voor het eerst of vaker in Duitsland gaan werken

Specialisaties: Handwerkskammer, Zoll, Aüg, AentsG, Freistellungsbescheinigung, personeelsdossier op locatie en ketenrisico's

Quicksan: Veel gestelde vragen 

 • Wanneer? Geef een voor u geschikte datum en tijd door. Aanmelden kan via 070 25 000 79
 • Hoe aanmelden? Telefonische conferentie. Let op: Reserveren van een plaats kan uitsluitend via deze pagina. 
 • Waarom een quickcan? Mogelijk is het al weer even geleden dat u een werk in Duitsland heeft uitgevoerd? Wij praten u met de jaarlijkse quickscan helemaal bij zodat u geen risico’s loopt en niets over het hoofd ziet!
 • Gratis voor deelnemers? De quickcan is gratis voor deelnemers Nedubex waarvan het weer even geleden is dat het begeleidingstraject 'werken in Duitsland’ met succes is doorlopen. Meer informatie hierover zie: nedubex.nl/diensten-en-tarieven/ 
 • Geen deelnemer? Dan betaalt u het Nedubex uurtarief voor niet deelnemers. Meer informatie zie: nedubex.nl/diensten-en-tarieven/ 
 • Wat kunt u verwachten? Wij brengen het Duitsland kennisniveau van uw organisatie in kaart. U ontvangt na afloop van de quickscan een overzicht van actiepunten
 • Welke voorwaarden zijn van toepassing? De algemene voorwaarden van Nedubex kunt u hier downloaden en lezen