Zeker met de komende feestdagen voor de deur, zijn er veel vragen of bijvoorbeeld revisiewerkzaamheden tijdens de feestdagen mogen worden uitgevoerd. In principe is het werken op zon- en feestdagen volgens het zogenaamde Arbeitszeitgesetz (ArbZG) niet mogelijk. Nog steeds staat als doel in de wet omschreven, dat op deze dagen niet mag worden gewerkt om daarmee de “seelischen Erhebung” van werknemers te beschermen.

Uitzonderingen?

Uiteraard zijn er in de wet een aantal logische uitzonderingsgroepen opgenomen, zoals bijvoorbeeld voor politie, brandweer, ziekenhuizen, ploegendiensten, continue producties, enz. Ook voor de transportsector,  de landbouw en amusementssector zijn uitzonderingen van toepassing. Voor bouw- en montagewerkzaamheden zijn deze uitzonderingen niet gegeven en dus NIET mogelijk.

Voor beurzen en tentoonstellingen is met verwijzing naar de Gewerbeordnung ontheffing mogelijk, echter deze ontheffing is in eerste instantie bedoeld voor de standhouders en niet voor de standmontage en -demontage. Ook voor de ombouw van bijvoorbeeld winkels tijdens een lang weekend wordt in de meeste gevallen geen ontheffing verleend. Economische motieven zijn daarbij geen grond tot ontheffing.

Wanneer geen toestemming nodig?

Indien er sprake is van een storing die een aanzienlijke beschadiging van bijvoorbeeld een productielijn (§ 10, lid 1.16) tot gevolg heeft is zonder toestemming een noodreparatie toegestaan. In alle andere gevallen zal vooraf toestemming dienen te worden aangevraagd. Indien u een onderhoudscontract heeft met uw Duitse klant op basis van actie binnen 24 uur, zijn tijdens zon- en feestdagen dus alleen noodreparaties toegestaan en dient het normale revisiewerk buiten deze periodes plaats te vinden.

Waar vraag ik een eventuele ontheffing aan?

De diverse Bundesländer hebben elk hun eigen Landesrecht met eigen regelingen en verordeningen. Een ontheffing op basis van een onderhoudscontract voor bepaalde werkzaamheden zal daarom nooit voor heel Duitsland kunnen worden aangevraagd en verleend. Gezien de complexiteit van regelgeving, de exacte omschrijving van werkzaamheden en onderbouwing van het verzoek, zal een aanvraag bij de betreffende toezichthoudende autoriteiten (Aufsichtsbehörden) van een Bundesland altijd ruim van te voren dienen te worden gedaan.

Definitie zon- en feestdagen

Volgens het ArbZG begint de dag op 00.00 uur en eindigt op 24.00 uur. De officiële feestdagen in Duitsland verschillen per Bundesland. In totaal zijn er 16 staten die haar eigen feestdagen bepalen. Dat wil nog niet zeggen dat er overlap is, maar de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de officiële feestdag is aan de regio en kan dus afwijken.

Vastgestelde feestdagen 2018

FeestdagRegioDatumDag
Nieuwjaarsdag1-jan-18maandag
Driekoningen16-jan-18zaterdag
Goede vrijdag30-mrt-18vrijdag
1e Paasdag1-apr-18zondag
2e Paasdag2-apr-18maandag
Dag van de arbeid1-mei-18dinsdag
Hemelvaartsdag10-mei-18donderdag
1e Pinksterdag20-mei-18zondag
2e Pinksterdag21-mei-18maandag
Sacramentsdag231-mei-18donderdag
Maria Hemelvaart315-aug-18woensdag
Dag v/d Duitse eenheid3-okt-18woensdag
Dag van de reformatie431-okt-18woensdag
Allerheiligen51-nov-18donderdag
Buß- und Bettag621-nov-18woensdag
1e kerstdag25-dec-18dinsdag
2e kerstdag26-dec-18woensdag
  1. Feestdag in Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg en Beieren.
  2. Feestag alleen in Saarland, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen en in Beieren
  3. Feestdag in Saarland en in Beieren
  4. Feestdag in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt en Thüringen.
  5. Feestdag in Nordrhein-Westfalen, Saarland en Beieren, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz,
  6. Feestdag in alleen in Sachsen

Boetes bij overtreding

In de wet is vastgelegd dat bij overtreding hiervan een geldstraf of vrijheidsstraf van maximaal 1 jaar wordt opgelegd.